Ģenerālis Oto Ūdentiņš

Ģenerālis Oto Ūdentiņš (1892–1988)

 

Image
01_generalis_UdentinsOto_L

Ģenerālis Oto Ūdentiņš. 1940. gads

 

Oto Ūdentiņš dzimis 1892. gada 19. decembrī Liezeres pagasta Liezeres muižā. 1913. gadā pabeidza Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. 1914. gada jūlijā O. Ūdentiņu mobilizēja Krievijas armijā un ieskaitīja 171. rezerves bataljonā. 1915. gada jūnijā O. Ūdentiņš pabeidza 2. Kijevas praporščiku skolu, sākotnēji viņu ieskaitīja 165. rezerves pulkā, bet jau septembrī pārcēla dienestā uz Latviešu strēlnieku rezerves bataljonu. Pēc podporučika dienesta pakāpes iegūšanas 1916. gada septembrī O. Ūdentiņš kļuva par tranšeju lielgabalu komandas priekšnieku 6. Tukuma latviešu strēlnieku bataljonā. 1917. gada martā O. Ūdentiņš ieguva poručika dienesta pakāpi.

 

Image
02_generalis_UdentinsOto_L

Praporščiks Oto Ūdentiņš ar kundzi Mildu. 1915. gads

 

1918. gada janvārī O. Ūdentiņš atvaļinājās no dienesta. Sāka strādāt par tautskolotāju Liezeres pagasta draudzes skolā. 1919. gada martā nepakļāvās mobilizācijas rīkojumam Sarkanajā armijā un vairākus mēnešus slēpās mežā.

 

Image
03_generalis_UdentinsOto_L

Armijas manevros Mālpils apkaimē. 1930. gadu 2. puse. Vidū – pulkvedis Oto Ūdentiņš

 

1919. gada 28. jūnijā O. Ūdentiņš kā virsleitnants iestājās Latvijas Pagaidu valdības bruņotajos spēkos, kur uzsāka dienestu Rīgas Jaunformējamajos spēkos. No 1919. gada jūlija O. Ūdentiņš dažus mēnešus pavadīja Liepājas karaskolā. 1919. gada oktobrī virsnieku ieskaitīja 6. Rīgas kājnieku pulkā, bet novembrī – Instruktoru bataljonā par rotas komandieri. “1919. gada 15. oktobrī pie Rīgas ūdentiņš kā Instruktoru bataljona rotas komandieris, izpildot uzdevumu, laivās pārcēlās pāri Daugavai pie Katlakalna, izsita no pozīcijām pārspēkā esošo pretinieku, tā atvieglojot pārējo mūsu spēku darbību pie Doles salas un Rīgā.” Par šiem nopelniem O. Ūdentiņam 1921. gadā piešķīra Lāčplēša Kara ordeni  Nr. 1012. 1920. gada martā O. Ūdentiņš ieguva kapteiņa dienesta pakāpi.

 

Image
04_generalis_UdentinsOto_L

Latvijas armijas augstākie virsnieki svinīgā pasākumā. 1930. gadu 2. puse. 3. no kreisās – pulkvedis Oto Ūdentiņš

 

Līdz 1923. gadam O. Ūdentiņš dienēja gan kā komandieris Instruktoru bataljonā, gan kā rotas komandieris 6. Rīgas kājnieku pulkā. No 1923.–1924. gadam O. Ūdentiņš bija Armijas instruktoru skolas priekšnieks, pēc tam Kara skolas Ložmetējnieku nodaļas priekšnieks. 1925. gadā pabeidza virsnieku kursus, pēc trīs gadiem arī Kara akadēmiskos kursus. Līdz 1930. gadam bija Virsnieku kursu grupas vadītājs. 1929. gadā O. Ūdentiņš ieguva pulkveža-leitnanta dienesta pakāpi.

 

Image
05_generalis_UdentinsOto_L

Instruktoru rotas rudens manevri. Parādes laukums Ērgļos. 1937. gada 5.–26. septembris. 2. rindā 1. no labās – pulkvedis Oto Ūdentiņš

 

1930. gadā O. Ūdentiņu pārcēla uz Armijas štābu par Operatīvās daļas I nodaļas priekšnieku. Lai iegūta bataljona komandēšanas cenzu, O. Ūdentiņu piekomandēja 5. Cēsu kājnieku pulkam. 1935. gadā pēc pulkveža dienesta pakāpes iegūšanas O. Ūdentiņš kļuva par Operatīvās daļas priekšnieku. Lai iegūtu pulka komandēšanas cenzu, 1938. gadā O. Ūdentiņu uz vienu gadu piekomandēja 6. Rīgas kājnieku pulkam.

 

Image
06_generalis_UdentinsOto_L

Divīzijas komandiera kursi. 1939. gads. 2. no labās – pulkvedis Oto Ūdentiņš

 

1940. gada janvārī O. Ūdentiņu iecēla par Armijas štāba priekšnieka palīgu, un jau pēc pusgada viņš ieguva ģenerāļa dienesta pakāpi. 1940. gada septembrī O. Ūdentiņu pārskaitīja uz 24. teritoriālo strēlnieku korpusu, kur viņu pārdēvēja par Sarkanās armijas ģenerālmajoru un iecēla par štāba priekšnieku.

 

Image
07_generalis_UdentinsOto_L

Virsnieki atpūšas parkā pie Latvijas Valsts universitātes. 1947. gada 8. maijs. 1. no labās – ģenerālmajors Oto Ūdentiņš

 

1941. gada jūnijā O. Ūdentiņu nosūtīja uz kursiem Ģenerālštāba akadēmijā Maskavā. Decembrī viņš kļuva par šīs akadēmijas docētāju. 1946. gadā O. Ūdentiņš atgriezās Latvijā un sāka strādāt Latvijas Valsts universitātē par Militārās apmācības katedras vadītāju. Miris 1988. gada 22. janvārī Rīgā. Apbedīts Meža kapos.

 

Image
08_generalis_UdentinsOto_L

Ģenerālis Oto Ūdentiņš Liezeres ezerā. 1970. gadi

 

 

Latvijas Kara muzeja krājumā glabājas daži ar ģenerāli O. Ūdentiņu saistīti priekšmeti, t. sk.:

 

Image
09_generalis_UdentinsOto_L

Krievijas Nikolaja (2. Kijevas) kara skolas krūšu nozīme. Piešķirta ģenerālim Oto Ūdentiņam 1915.

gadā

 

Image
10_generalis_UdentinsOto_L

Krievijas 4. šķiras Sv. Annas ordenis. Piešķirts ģenerālim Oto Ūdentiņam 1916.–1917. gadā

 

Image
11_generalis_UdentinsOto_L

3. šķiras Lāčplēša Kara ordenis Nr.1012. Piešķirts ģenerālim Oto Ūdentiņam 1921. gadā

 

 

Savas militārās karjeras laikā O. Ūdentiņš saņēmis Latvijas 3. šķiras Lāčplēša Kara ordeni, 4. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 2. šķiras Viestura ordeni, Latvijas Aizsargu Nopelnu krustu, Krievijas 2. un 3. šķiras Sv. Staņislava ordeni, 3. un 4. šķiras Sv. Annas ordeni, divus Padomju Savienības Sarkanās Zvaigznes ordeņus, kā arī vairākus citus augstus apbalvojumus.

 

 

 

 

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!