3. - 4. novembrī Kara muzejā norisināsies starptautiska zinātniska konference

Image
3. -4. novembrī Latvijas Kara muzejā norisināsies konference "Karš, ideoloģija un vara: Krievijas ekspansija Eiropā vēstures gaitā"

Šodien vēl joprojām turpinās 2022.gada 24.februārī uzsāktā Krievijas atklātā militārā agresija pret Ukrainas valsti un tautu. Pasaule mūsdienās piedzīvo dramatiskas pārmaiņas un jau piemirstās Aukstā kara tēmas ir atgriezušās Eiropas politikas un sabiedrības dienaskārtībā. Diemžēl karš un agresija pret kaimiņu reģioniem nekad nav pazuduši no Krievijas ārpolitikas instrumentu kopuma. Agresīvas ārpolitikas saknes un agrākie Krievijas ekspansionisma un imperiālisma gadījumi meklējami pat agrīnajos viduslaikos. Līdz ar to, lai apspriestu plašākus kontekstus un detalizētu ieskatu dažādu Eiropas valstu un reģionu pieredzē, saskaroties ar Krievijas ekspansiju vai okupācijas varu vēstures gaitā, Latvijas Kara muzejs un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte rīko starptautisku zinātnisku konferenci “Karš, ideoloģija un vara: Krievijas ekspansija Eiropā vēstures gaitā”. konference notiks 2022.gada 3.un 4.novembrī Rīgā, Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20 (Pulvertornis). Konferencē piedalīsies vēstures eksperti un speciālisti no Latvijas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Darba valodas – latviešu un angļu, konferences gaitā tiks nodrošināts tulkojums.

 

___________________

 

Konferences programma / Conference programme
 

3. novembris / November 3
_______________________

 

 • 10.00
  Konferences atklāšana / Opening of the conference
  Artis Pabriks, Dr.pol.sc., Latvijas Republikas aizsardzības ministrs / Minister of Defence of the Republic of Latvia
  Kristīne Skrīvere, Latvijas Kara muzeja direktore / Director of the Latvian War Museum
  Indriķis Muižnieks, Dr.habil.biol., Latvijas Universitātes rektors / Rector of University of Latvia

   

 • 10.30 – 10.50
  Dmitrijs Savvins, vēsturnieks, publicists, AREM (Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijas) valdes loceklis / historian, publicist, Association for Promotion of Russian Civil Society and Support of Russian Emigrants, Board Member
  Neopadomju revanšisma ideoloģija un politika / Ideology and Politics of Neo-Soviet Revanchism

   

 • 10.50 – 11.10
  Jans Šumskis (Jan Szumski), Dr.habil.hist., Senior researcher at the Historical Research Office, Institute of National Remembrance; Professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warshaw, Poland / Polijas Nacionālā atmiņas institūta Vēstures pētniecības biroja vecākais pētnieks, Polijas Zinātņu akadēmijas Zinātņu vēstures institūta profesors, Varšava, Polija
  Neo-Stalinist historical narrative concerning the causes of the Second World War in Russian historical politics / Neostaļiniskais vēsturiskais stāstījums par Otrā pasaules kara cēloņiem Krievijas vēstures politikā

   

 • 11.10 – 11.30
  Andris Šnē, Dr. hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors / University of Latvia, Faculty of History and Philosophy, Associate Professor
  Austrumbaltija un austrumslāvu zemes aizvēstures un viduslaiku mijā: tirdzniecība, karošana un kolonizācija / Eastern Baltic and Eastern Slavonic lands on the eve of prehistory and Middle Ages: trade, warfare and colonisation 

   

 • 11.30 – 12.00 Diskusija / Discussion
   
 • 12.00 - 13.00 Pusdienu pārtraukums / Lunch break

   

 • 13.00 – 13.20
  Kari Aleniuss (Kari Alenius), Dr. hist., Oulu Universitātes Vēstures, kultūras un komunikācijas departamenta vadītājs, profesors, Somija / Head of the Department of History, Culture and Communications, University of Oulu, Finland
  From “Old Wrath” to “Continuation War”: Russia’s wars of expansion against Finland from the 15th to the 20th century / No zviedru-krievu kara līdz Turpinājuma karam: Krievijas ekspansijas kari pret Somiju no 15. līdz 20. gs.

   

 • 13.20 – 13.40
  Valdis Kuzmins, Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas pētnieks / National Defence Academy of Latvia, Researcher
  Sarkanās armijas 1918. gada iebrukums Baltijas reģionā kā kopēja reģionāla kaujas operācija / The Red Army`s 1918 invasion of the Baltic Region as a joint regional combat operation

   

 • 13.40 – 14.00
  Raimonds Cerūzis, Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors / University of Latvia, Faculty of History and Philosophy, Associate Professor
  Iekšējā ienaidnieka meklējumos: vācu ietekmes apkarošana Krievijas Impērijā 19. - 20. gadsimtu mijā / In Search of the Internal Enemy: Combating German Influence in the Russian Empire at the Turn of the 19th and 20th Centuries

   

 • 14.00 – 14.20
  Juris Ciganovs, Dr.hist., Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā / Latvian War Museum, Deputy Director
  1939. - 1940. gada notikumi Baltijā kā padomju militārās invāzijas plānota sastāvdaļa / The events of 1939-1940 in the Baltics as a planned part of the Soviet military invasion

   

 • 14.20 – 14.50 Diskusija / Discussion

   

 • 15.00 – 17.00
  Saruna pie apaļā galda “Eiropas un Krievijas mainīgās attiecības gadsimtu lokos: politika, diplomātija un vērtības”. / Round table discussion "Evolving relations between Europe and Russia over the centuries: politics, diplomacy and values". 

  Sarunu vada vēsturnieks, publicists Māris Zanders / The conversation is led by historian, publicist Māris Zanders
  Piedalās /Participates:  Mārtiņš Mintaurs, Dr.hist.; Juris Ciganovs, Dr.hist.; Dainis Poziņš, Andris Šnē, Dr.hist.

   

4. novembris / November 4
_______________________

 

 • 10.10 – 10.30
  Andrijs Rukass (Andrii Rukkas), Dr.hist., Associate Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine / Ukrainas Nacionālās Tarasa Ševčenko Universitātes Kijevā asociētais profesors, Kijeva, Ukraina
  Russian Invasion of Ukraine in 1917-1920 / Krievijas iebrukums Ukrainā 1917.-1920.gadā

   

 • 10.30 – 10.50
  Ruslana Marceņuka (Ruslana Martsenuik), Dr.hist., Chief Scientific Researcher State Branch Archive of Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine / Ukrainas Drošības dienesta Valsts arhīva vadošā zinātniskā līdzstrādniece, Kijeva, Ukraina
  Soviet Invasion of Western Ukrainian Lands in September 1939 / Padomju iebrukums Ukrainas rietumu zemēs 1939. gada septembrī

   

 • 10.50 – 11.15
  Barba Ekmane, Latvijas Kara muzeja Krājuma nodaļas vadītāja / Latvian War Museum, Head of Collections Department
  Kaprāļa Aleksandra Jirgensona vēstules uz mājām: ko tās liecina par padomju okupācijas sekām Latvijas armijā un ikdienas dzīvē Latvijā (1940-1941) / Corporal Alexander Jurgenson`s letters home: what do they show about the consequences of the Soviet occupation in the Latvian Army and in everyday life in Latvia (1940-1941)

   

 • 11.20 – 12.00 Diskusija / Discussion
   
 • 12.00 – 13.00 Pusdienu pārtraukums / Lunch break

   

 • 13.00 – 13.20
  Silvija Šareijko (Sylvia Szarejko), Dr.hist., Sibīrijas piemiņas muzeja Pētniecības departamenta kuratore (Bjalistoka, Polija) / Sybir Memorial Museum, Research Department, curator, Poland
  Common Experience of Poles and Other Nations of Central and Eastern Europe: The Case of Soviet Deportations of the Second World War on the Example of Sybir Memorial Museum Collection / Poļi un citu Centrāleiropas un Austrumeiropas tautu kopīgā pieredze: Otrā pasaules kara padomju deportācijas pēc Sibīrijas memorialā muzeja kolekcijas parauga

   

 • 13.20 – 13.40
  Igors Kopitins (Igor Kopӧtin), Dr.hist., Leading Researcher in Military History, Estonian Military Academy, Tallinn, Estonia / Igaunijas Militārās akadēmijas militārās vēstures vadošais pētnieks
  The Military Ideology of the Russian Army: The Developement of Conceptual Understandings from the 1990s to the mid-2000s / Krievijas armijas militārā ideoloģija: konceptuālās izpratnes attīstība no 20. gs. 90. gadiem līdz 2000. gadu pirmās desmitgades vidum

   

 • 13.40 – 14.00
  Jānis Taurēns, Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors / University of Latvia, Faculty of History and Philosophy, Associate Professor
  Krievijas spiediens uz Baltijas valstīm pēc Aukstā kara beigām / Russian pressure on the Baltic States after the end of the Cold War

   

 • 14.00 – 14.30 Diskusija un konferences noslēgums / Discussion and conclusion of the conference

______________________________________

Lejuplādē konferences programmu:

1. dienas programma

2. dienas programma

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!