Adrese

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050, Latvija

Muzeja administrācija: +371 67228147
Ekskursiju pieteikšana: +371 28662648

Muzeja oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv (muzeja oficiālais e-pasts paredzēts iestādei adresēto elektronisko vēstuļu sūtīšanai un saņemšanai)

 

Muzeja e-adreseraksti uz e-adresi (muzeja e-adrese paredzēta iestādei adresēto elektronisko ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai, izmantojot ļoti drošu e‑adrešu informācijas sistēmu)

Darba laiks un ieejas maksa

Latvijas Kara muzejs ir atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00
Ieeja bezmaksas

Darbinieku kontaktinformācija

☰ Administrācija
 • Kristīne Skrīvere

  Direktors

  67223303

  27800819

  kristine.skrivere@karamuzejs.lv

 • Juris Ciganovs, Dr.hist

  Direktora vietnieks pētniecības darbā

  67212272

  26540514

  juris.ciganovs@karamuzejs.lv

 • Kristīne Budže

  Direktora vietnieks krājuma darbā - Krājuma departamenta vadītājs

   

  Kristine.Budze@karamuzejs.lv

 • Sandra Mackeviča

  Direktora palīgs

  67228147

  28308339

  sandra.mackevica@karamuzejs.lv

  administracija@karamuzejs.lv

☰ Budžeta un finanšu nodaļa
 • Evita Vinceva

  Nodaļas vadītājs - galvenais grāmatvedis

  67228112

  26308597

  evita.vinceva@karamuzejs.lv

 • Andžela Miķelsone

  Vecākais grāmatvedis

  67228112

  andzela.mikelsone@karamuzejs.lv

☰ Lietvedības un personāla nodaļa
 • Iveta Grundmane

  Nodaļas vadītājs

  67227335

  25640662

  iveta.grundmane@karamuzejs.lv

  personals@karamuzejs.lv

 • Gunita Ozoliņa

  Vecākais lietvedis

  67227335

  gunita.ozolina@karamuzejs.lv

☰ Krājuma departaments
 • Kristīne Budže

  Direktora vietnieks krājuma darbā - Krājuma departamenta vadītājs

   

  Kristine.Budze@karamuzejs.lv

 • Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļa

 • Barba Ekmane

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vadītāja

  67229100

  28353470

  barba.ekmane@karamuzejs.lv

  krajums@karamuzejs.lv

 • Daira Riekstiņa

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturniece

   

  daira.riekstina@karamuzejs.lv

 • Krišs Kapenieks

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturnieks

   

  kriss.kapenieks@karamuzejs.lv

 • Viktors Kateriničs

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturnieks

  67229100

  viktors.katerinics@karamuzejs.lv

 • Sofija Partojeva-Broža

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturniece

   

  sofija.partojeva@karamuzejs.lv

 • Ilze Krīgere

  Krājuma uzskaites un glabāšanas nodaļas vēsturniece

  28352176

  ilze.krigere@karamuzejs.lv

 • Mairita Šmite

  jaunākā fondu glabātāja

   

  mairita.smite@karamuzejs.lv

 • Dzidra Māra Morīte

  jaunākā fondu glabātāja

   

  dzidra.morite@karamuzejs.lv

 • Ieroču un militārās tehnikas nodaļa

 • Dainis Poziņš

  Ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs

  67220295

  28357609

  dainis.pozins@karamuzejs.lv

 • Edvarts Krusts

  Ieroču un militārās tehnikas nodaļas vēsturnieks

  67220295

  edvarts.krusts@karamuzejs.lv

 • Krājuma digitalizācijas nodaļa

 • Inese Maļihova

  Krājuma digitalizācijas nodaļas vadītāja

  29658914

  inese.malihova@karamuzejs.lv

 • Dace Leja

  Krājuma digitalizācijas nodaļas vēsturniece

   

  dace.leja@karamuzejs.lv

 • Mārtiņš Marsons

  Krājuma digitalizācijas nodaļas vēsturnieks

   

  martins.marsons@karamuzejs.lv

 • Viesturs Rasnacis

  Krājuma digitalizācijas nodaļas vēsturnieks

   

   

 • Valters Lācis

  Fotonegatīvu kolekcijas glabātājs

  67223289

  valters.lacis@karamuzejs.lv

 • Restaurācijas nodaļa

 • Gints Ajausks

  Restaurācijas nodaļas vadītājs

  67223302

  gints.ajausks@karamuzejs.lv

 • Indra Saulesleja

  tekstiliju restauratore-vecmeistare

  67223302

  indra.saulesleja@karamuzejs.lv

 • Ināra Kubaka

  Rokrakstu, dokumentu grāmatu restauratore-vecmeistare

   

  inara.kubaka@karamuzejs.lv

 • Ieva Lapiņa

  Ādas, pergamenta izstrādājumu restauratore

  67223302

  ieva.lapina2@karamuzejs.lv

☰ Vēstures departaments
 • Klāvs Zariņš, PhD

  Vēstures departamenta vadītājs

   

  klavs.zarins@karamuzejs.lv

 • Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļa

 • Klāvs Zariņš, PhD

  Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vadītājs

   

  klavs.zarins@karamuzejs.lv

 • Jānis Tomaševskis

  Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vēsturnieks

  67226915

  janis.tomasevskis@karamuzejs.lv

 • Kaspars Strods

  Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vēsturnieks

  67226915

  kaspars.strods@karamuzejs.lv

 • Sarmīte Baltiņa

  Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vēsturniece

  67223301

  sarmite.baltina@karamuzejs.lv

 • Ainis Lociks

  Kara un militārās vēstures pētniecības nodaļas vēsturnieks

  67223301

  ainis.lociks@karamuzejs.lv

 • NBS un mūsdienu vēstures pētniecības nodaļa

 • Kristaps Pildiņš

  NBS un mūsdienu vēstures pētniecības nodaļas vadītājs

  67213458

  kristaps.pildins@karamuzejs.lv

 • Jānis Podiņš

  NBS un mūsdienu vēstures pētniecības nodaļas vēsturnieks

  67213458

  janis.podins@karamuzejs.lv

☰ Sabiedrības izglītības un komunikācijas departaments
 • Mārtiņš Mitenbergs

  Sabiedrības izglītības un komunikācijas departamenta vadītājs

   

  28346269

  martins.mitenbergs@karamuzejs.lv

 • Sabiedrības izglītības nodaļa

 • Mārtiņš Mitenbergs

  Sabiedrības izglītības nodaļas vadītājs

   

  28346269

  martins.mitenbergs@karamuzejs.lv

 • Komunikācijas nodaļa

 • Marjus Zaļeckis

  Komunikācijas nodaļas vadītājs

  67224530

  marjus.zaleckis@karamuzejs.lv

 • Liena Kindzule

  Sabiedrisko attiecību speciāliste

  67224530

  liena.kindzule@karamuzejs.lv

 • Ieva Lapiņa

  Galvenā māksliniece

   

  maksliniece@karamuzejs.lv

 • Lāsma Nikolaisone

  Ekspozīcijas apmeklētāju centra speciāliste

   

  lasma.nikolaisone@karamuzejs.lv

 • Daina Āboltiņa

  Vecākā klientu akalpošanas speciāliste

   

  daina.aboltina@karamuzejs.lv

 • Māris Konovaļčiks

  Vecākais klientu akalpošanas speciālists

   

  maris.konovalciks@karamuzejs.lv

 • Anda Krauze

  Klientu apkalpošanas speciāliste

   

  anda.krauze@karamuzejs.lv

 • Inga Streža

  Klientu apkalpošanas speciāliste

   

  inga.streza@karamuzejs.lv

 • Sigita Pluģe

  Klientu apkalpošanas speciāliste

   

  sigita.pluge@karamuzejs.lv

☰ Ziemassvētku kauju muzejs
 • Dagnis Dedumietis

  Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs

  28349259

  dagnis.dedumietis@karamuzejs.lv

 • Roberts Līnis

  Sabiedrības izglītības projektu vadītājs (muzejpedagoģija)

   

  roberts.linis@karamuzejs.lv

 • Gatis Ozoliņš, Dr. philol.

  Sabiedrības izglītības projektu vadītājs (muzejpedagoģija)

   

  gatis.ozolins@karamuzejs.lv

☰ O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes"
 • Roberts Sipenieks

  O.Kalpaka muzeja un piemiņas vietas "Airītes" vadītājs

  22017465

  roberts.sipenieks@karamuzejs.lv

 • Jānis Dembovskis

  Ēku un teritorijas pārzinis

   

   

☰ Saimniecības un infrastruktūras nodaļa
 • Jānis Robežnieks

  Saimniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs

  67213219

  28348724

  janis.robeznieks@karamuzejs.lv

 • Kaspars Packēvičs

  Nodaļas vadītāja vietnieks

  67213219

  kaspars.packevics@karamuzejs.lv

☰ Datu aizsardzība
 • Datu aizsardzība

  28353260

  datuaizsardziba@karamuzejs.lv

Trauksmes cēlējiem

Kontakti trauksmes cēlējiem:

pulkvežleitnants Rolands Moļņiks

Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītāja vietnieks

Tel.nr.: 67335252

E-pasts: trauksme@mod.gov.lv
 

Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar plt. Rolandu Moļņiku vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

Rekvizīti

Latvijas Kara muzejs
Reģ. Nr. 90000020203
Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV15TREL2100017006000

 

Latvijas Kara muzeja ziedojumu konta Nr.:
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV16TREL7100017010000

Pieejamība

Latvijas Kara muzeja ēkā esošās izstāžu un ekspozīciju zāles ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Muzejā ir izbūvēta uzbrauktuve. Muzeja apmeklētājiem ir pieejams lifts. Pulvertornī esošās izstāžu un ekspozīciju zāles nav pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Muzeja speciālisti var novadīt ekskursijas ar surdotulkotāja starpniecību un var novadīt ekskursijas organizētām grupām ar garīgās atpalicības problēmām.

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!