Kara muzejs aicina darbā Direktora vietnieku krājuma darbā (Pagarināts līdz 19.09.)

Image
Kara muzejs aicina darbā Direktora vietnieku krājuma darbā

Latvijas Kara muzejs (Reģ.nr.90000020203) izsludina pieteikšanos
direktora vietnieka/-ces krājuma darbā - Krājuma departamenta vadītāja/-as
(prof. kods 1211 07) amatam
uz nenoteiktu laiku
 

Mēs piedāvājam:
1.    pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
2.    atbildīgu un interesantu darbu;
3.    iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
4.    mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no EUR 2168 līdz EUR 2711 (atbilstoši iepriekšējai pieredzei, prasmēm un sasniegtajiem darba rezultātiem);
5.    sociālās garantijas, t.sk. papildatvaļinājumu līdz 9 darba dienām, atvaļinājuma pabalstu;
6.    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).
 

Galvenie pienākumi būs:
1.    vadīt, plānot un organizēt Latvijas Kara muzeja krājuma darbu;
2.    nodrošināt Latvijas Kara muzeja krājuma komplektēšanas politikas izstrādi, koordinēt tās realizāciju;
3.   pārraudzīt un atbildēt par Latvijas Kara muzeja krājuma uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un pārvietošanu, tā uzskaites dokumentācijas veidošanu saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem un spēkā esošajiem muzeju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
4.    plānot un koordinēt krājuma digitalizācijas procesus muzejā un kontrolēt ievadīto datu kvalitāti;
5.    sagatavot departamenta gada plānus, sniegt atskaiti par departamenta darbu, ceturkšņa un gada pārskatus;
6.    plānot krājuma darbam nepieciešamos budžeta līdzekļus, sekot to izlietojumam;
7.    plānot un organizēt papildus finansējuma piesaisti ar krājuma darbību saistīto projektu realizācijā;
8.    piedalīties zinātniski izglītojošā darba realizācijā un pētnieciskā darba rezultātus atspoguļot lekcijās, referātos, ziņojumos un publikācijās;
9.    vadīt Krājuma komisijas un Restaurācijas padomes  darbu.
 

Prasības:
1.    akadēmiskā augstākā izglītība (Maģistra grāds)  vai otrā līmeņa profesionālā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
2.    ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze muzeja darbā vadošā amatā vai citā profilam atbilstošā iestādē;
3.    zināšanas un interese par kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
4.    zināšanas par spēkā esošajiem muzeju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
5.    labas sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
6.    augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja vadīt, plānot komandas darbu;
7.    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
8.  teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku un programmas NMKK pārvaldīšana.
 

Pieteikumu, kurš satur motivācijas vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), stratēģisko redzējumu par muzeja krājuma attīstību un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Muzeja direktora vietnieks”  iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: personals@karamuzejs.lv, personīgi (Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050, 24.kabinets) vai sūtot pa pastu (Kara Muzejam, Smilšu ielā 20, Rīgā, LV-1050) līdz 2023. gada 19.septembrim.

Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi personals@karamuzejs.lv vai zvanot pa tālruni 25640662 (Iveta).
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanas tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

____________________

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un  padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, informējam, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu  šīs personāla atlases norisi;
2.    Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Kara muzejs, kontaktinformācija: Smilšu iela 20, Rīga, LV – 1050; e-pasta adrese: datuaizsardziba@karamuzejs.lv

____________________

Pielikums:

Kara muzeja atklātā konkursa nolikums direktora vietnieka/-es krājuma darbā - Krājuma departamenta vadītāja/-as amatam

 

Ieteikt :
Kontakti

Latvijas Kara muzejs
Smilšu iela 20
Rīga, LV-1050,
Latvija

Image
a28

Darba laiki:

Muzejs atvērts:
no otrdienas līdz svētdienai
10.00 - 18.00

 

Grāmatu tirdzniecības
un kases darba laiks:
10.00 - 17.45

 

 

 

Muzeja administrācija
    +371 67228147

Ekskursiju pieteikšana
    +371 28662648

Oficiālais e-pasts: pasts@karamuzejs.lv

Raksti mums uz e-adresi

Muzeja apmeklējums
ir bezmaksas!